Jineseksoloji Derneği

Jineseksoloji Nedir?

“Bir yönüyle” ürolojideki “androloji” kavramının jinekolojideki karşılığıdır olan “JİNESEKSOLOJİ”, çok yakın bir gelecekte yeni bir yan dal uzmanlık alanı olarak jinekolojideki yerini alacaktır. Bilindiği gibi androloji, erkek ve kadının cinsel sağlığı, erkek kısırlığı, mikropenis ve bunlarla ilgili tüm anatomi, fizyoloji, biyokimya gibi temel araştırmaları inceleyen tıp dalıdır. Jineseksoloji ise sadece “kadın cinselliği, kadın cinsel işlev bozuklukları ve genital estetik” ile ilgilenecektir.

“KADINLARIN SEKS BİLİMİ” olarak tanımladığımız jineseksoloji, kadın ve erkek cinsel fonksiyonlarının benzerlikleri ve birbirlerini tamamlayan özellikler taşımaları nedeniyle “aşkın seks cinsel tedavi yaklaşımı”nı ve “multidisipliner bir bakış açısı”nı esas alarak “kadın olmadan erkek, erkek olmadan kadın cinselliği olmaz” prensibini kullanır.

Gerçekte jinekoloji ve jineseksoloji aynı anatomofizyolojik alanda işlev görmektedirler ama jineseksoloji, cinsel terapi, cinsel danışmanlık, evlilik ve ilişki terapisi, psikoloji ve psikiyatriye daha yakın bir konumda da olacaktır.

En önemli cinsel terapi kuramcıları Virginia Johnson ve William Masters’tır. Bilindiği gibi William Masters bir jinekologdur.

Seks; varlık sebebimizdir, varlığımızı hissetmenin, varlığımıza değer katmanın en keyifli yoludur. Aşkın seks cinsel terapi yaklaşımı (transandantal sexual therapy)’na göre aşkın seks, “kendini bilmek (aydınlanmak – farkındalık ve içgörü), “ötekini bilmek (bilgeleşmek – empati yapmak)”, “birleşmek”, “kaynaşmak”, “ayrışmak” ve “farklılıkları korumak” demektir.


Kadınlarda Cinsel Siklus

A- MANEVİ TATMİN VE ROMANTİZM

B- CİNSEL BOŞALMA VE EROTİZM

 1. CİNSEL İSTEK
 2. CİNSEL UYARILMA – ÖNSEVİŞME – KLİTORİSİN SERTLEŞME REFLEKSİ
  • BEDENSEL UYARILMA
   • ISLANMA / SULANMA
   • KLİTORİSİN SERTLEŞMESİ / KABARMASI
   • VAJİNA DELİĞİNİN VE KIZLIK ZARININ GEVŞEMESİ VE AÇILMASI
  • RUHSAL UYARILMA
   • CİNSEL HEYECAN / CİNSEL COŞKU
   • ROMANTİZM ve EROTİZM
   • PENİSİ VAJİNAYA ALMA ARZUSU
 3. PLATO – ZEVKLİ DÜZLÜK – KOİT
 4. BOŞALMA / ORGAZM – BOŞALMA REFLEKSİ
 5. ÇÖZÜLME

Jineseksolojinin İlgi Alanları

 1. Kadın cinselliği
 2. Kadınların cinsel yaşamları ve cinsel fantezileri
 3. Psikosomatik jinekoloji
 4. KADIN CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI
  • Kadınlarda cinsel ilgi ve uyarılma bozukluğu
  • Kadınlarda boşalma ve orgazm bozuklukları
  • Kadınlarda cinsel doyum bozuklukları
  • Genitopelvik ağrı
  • Cinsel organlarda ve pelviste ağrı ve içe girme bozukluğu
 5. Genital estetik
 6. Evlilik ve partner ilişkileri
 7. Kadın ejakülasyonu ve squirting
 8. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
 9. Gebelik ve laktasyon dönemlerinin cinsel yaşama olan etkileri
 10. Yaşlanan kadın ve menapoz
 11. Kadın infertilitesinin cinsel yaşama olan etkileri
 12. Kadın genital organlarıyla ilgili hastalıklar
 13. Kadlara dair nöroendokrin çalışmalar ve araştırmalar
 14. Kadına ve kadın cinselliğe dair sosyal araştırmalar ve sosyokültürel faktörlerin kadınlar üzerine olan etkileri
 15. Cinsel eğitim ve evlilik öncesi cinsel eğitim
 16. Cinsiyetin belirsiz olması durumu (intersex)
 17. Hekim davalarında bilir kişilik yapmak
 18. Eşcinsel ve biseksüel kadınların toplumsal ve cinsel yaşam zorlukları
jineseksoloji logo

Jineseksoloji Derneği (JİNESEKS) Hakkında

2019 yılında Cinsel sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) ile entegre bir şekilde kurulan, dernek başkanlığını Prof. Dr. AKIN SİVASLIOĞLU’nun yaptığı JİNESEKSOLOJİ DERNEĞİ (JİNESEKS)’nin HEDEFLERİ şunlardır:

1- Jineseksoloji kongreleri düzenlemek

1. ULUSAL JİNESEKSOLOJİ KONGRESİ
14-17 Kasım 2019 – ANTALYA – www.jineseks.org

2- Kadın cinsel işlev bozukluklarını jinekologların ilgi alanına sokmak ve jinekologları ilk başvuru kaynağı yapmak.

3- Jinekologlara CİNSELLİK VE CİNSEL TEDAVİLER EĞİTİMİ vermek.

4- Türkiye’de ve dünyada jineseksoloji’yi yeni bir YAN DAL UZMANLIĞI yapmak. Jinekoloji asistanlarının uzmanlık eğitimleri sırasında CİNSELLİK ve CİNSEL TEDAVİLER EĞİTİMİ almalarını sağlamaktır.

Jinekoloji asistanlarının uzmanlık eğitimleri sırasında CİNSELLİK ve CİNSEL TEDAVİLER EĞİTİMİ almalarını sağlamaktır.

Çünkü; kadın cinsel işlev bozukluklarında ilk başvuru disiplini jinekolojidir, olmalıdır ve olacaktır. Kadın cinsel işlev bozuklukları öncelikler jinekologların ilgi alanıdır, olmalıdır ve olacaktır. Tıp Fakültesi’nde psikiyatri eğitimi alan, jinekoloji uzmanlık eğitimini başarıyla tamamlayan, günde onlarca VULVA ve VAJİNA gören ve klinik deneyimi olan bir jinekolog,bu eğitimlerinin üzerine psikosomatik jinekoloji, cinsel terapi, cinsel danışmanlık, psikoloji, evlilik ve ilişki terapisi eğitimleri aldığında “JİNESEKSOLOG” unvanı alabilir. Bir jineseksolog kadın cinsel işlev bozuklukları nedeniyle kendisine başvuran kadın hastaların nerdeyse %60’nı rahatlıkla tedavi edebilir, geri kalan %40 vaka için MULTİ-DİSİPLİNER BİR ÇALIŞMA’nın parçası olabilir ve hastayı başka disiplinlere yönlendirebilir. Cinsel sağlık alanında çalışmak için uzmanlık eğitimlerinin üzerine ek eğitimler alan psikiyatri uzmanları veya jinekologların sayısı da henüz yeterli değildir.